Kilpailujärjestelmä

Rytmisessä voimistelussa kilpaillaan kansallisella tasolla luokkakilpailuissa, ikäkausikilpailuissa sekä välinekilpailuissa. Luokkakilpailuissa noustaan luokasta toiseen kilpailutulosten perusteella. Ikäkausikilpailuissa ja välinekilpailuissa kilpaillaan ikäsarjoittain. Rytmisessä voimistelussa voi Suomessa kilpailla yksilönä, duona, triona tai viiden voimistelijan joukkueena. Kilpaileminen on mahdollista aloittaa voimisteluliiton kilpailuissa sinä vuonna, kun voimistelija täyttää 8-vuotta.

Luokkakilpailut

Luokkajärjestelmässä voimistelijat etenevät taitojen karttuessa kilpailutuloksen perusteella. Vaatimustaso ja vaadittavien ohjelmien lukumäärä kasvavat luokasta toiseen siirryttäessä. Rytmisen voimistelun kansallisessa luokkakilpailujärjestelmässä on yhdeksän luokkaa: Stara, luokat 1-6, juniorimestariluokka ja naisten mestariluokka. 

Luokkakilpailuja järjestetään kullekin luokalle yksi kevätkaudella ja yksi syyskaudella. Rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä päättää luokkanousuista puolivuosittain. Luokasta toiseen noustaessa voimistelijan tulee nousta seuraavaan luokkaan heti seuraavan kauden alussa, poikkeuksena juniorimestariluokka, johon nousemiseen vaikuttaa myös voimistelijan ikä. 

Luokkakilpailuissa on mahdollista voimistella myös 5 voimistelijan joukkueena, jossa joukkueet esittävät luokkaan määrätyn viiden välineen välineohjelman kahdesti.

Ikäkausikilpailut

Rytmisen voimistelun ikäkausikilpailuissa kilpaillaan ikäsarjoittain, 8-vuotiaasta alkaen. Voimisteluliitto suosittelee ikäkausikilpailuja korkealle kansalliselle ja kansainväliselle tasolle tähtääville voimistelijoille. Voimistelijat kilpailevat ikäkausikilpailuissa pakollisilla sekä vapaasti valittavilla välineohjelmilla kilpailusäännön määrittämällä tavalla.

Ikäkausikilpailuja järjestetään myös pre-nuorten, nuorten ja naisten joukkueille, jossa joukkueet esittävät kahdesti kullekin ikäluokalle määrätyn viiden välineen ohjelmansa.

Välinekilpailut

Välinekilpailut ovat monipuolisuutta tuova kilpailumuoto esimerkiksi rytmisen voimistelun myöhemmällä iällä aloittaneelle, useampaa lajia harrastavalle tai voimistelijalle, joka haluaa lisää kilpailuja kansallisella tasolla, mutta jonka tavoitteina eivät ole SM - loppukilpailupaikka tai kansainväliset kilpailut. Välinekilpailuissa kilpaillaan ikäsarjoissa 9 -vuotiaasta alkaen. Välinekilpailuihin osallistuva ei voi osallistua samalla kaudella ikäkausikilpailuun. Luokkakilpailujen luokissa 1.-4. yksilöinä kilpailevat voimistelijat voivat osallistua sekä Välinekilpailuihin että Luokkakilpailuihin, mutta luokasta 5.ylöspäin tulee valita, kumpaan kilpailumuotoon osallistutaan. Välinekilpailuissa voimistelija voi valmentajansa kanssa valita, kilpaileeko yhdellä vai kahdella välineellä. 

Duo/Trio -kilpailut

Duo/Trio -kilpailuissa voimistelijat esiintyvät nimen mukaisesti pareittain tai kolmen voimistelijan pienryhmässä vapaasti valitsemallaan välineellä. Duo/Trio kilpailuissa kilpaillaan ikäkausiryhmittäin: Lapset, pre-nuoret, nuoret ja naiset tai sekasarjana naiset+nuoret yhdessä. Kilpailussa pienryhmät esittävät kahdesti saman välineohjelman joiden yhteispisteiden perusteella sijoitukset jaetaan. 

Stara -tapahtuma

Stara-tapahtumat ovat voimistelutapahtumia noin 7–12-vuotiaille voimistelijoille. Staraan voi osallistua sinä vuonna kun täyttää 6 vuotta. Tapahtuma on harrastevoimistelijoiden tilaisuus esiintyä ja näyttää kauden aikana opittuja taitoja yleisölle. Kilpavoimisteluun tähtäävät voimistelijat taas voivat Stara-tapahtumissa harjoitella kilpailutilanteessa esiintymistä ennen varsinaisiin lajin kilpailusarjoihin siirtymistä. Stara-tapahtumissa voi esittää voimisteluohjelman joko yksin tai yhdessä. Esitys voi olla itse luotu tai esimerkiksi Voimisteluliiton valmisohjelma. Voimistelun Stara-tapahtumissa esiintyjät saavat suorituksestaan palautteen sekä mitalin tai muun palkinnon.

Lue lisää rytmisen voimistelun kansallisista sekä kansainvälisistä kilpailuista Voimisteluliiton sivulta.