Elise - Järvenpään sääntömääräinen vuosikokous 20.5.2021

12.5.2021


VUOSIKOKOUSKUTSU 


Aihe : Sääntömääräinen vuosikokous 

Aika: 20.5.2021 klo. 18.00 

Paikka: TEAMS kokous. Kokouskutsut lähetetään ilmoittautuneiden sähköpostiin. 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuvia pyydetään lähettämään viesti osoitteeseen 
info@elisejarvenpaa.fi. Viestissä pitää kertoa oma nimi ja 
sähköpostiosoite. Ilmoittautuminen 20.5.2021 klo. 10.00 mennessä. 

Osallistuminen: Äänioikeus kokouksessa on seuran yli 15v. varsinaisilla jäsenillä. 
Kannattajajäsenillä on kokouksessa puheoikeus. 


Vuosikokouksen esityslista: 

1. Avataan kokous 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat 
3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5. Esitetään johtokunnan laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja 
muille vastuuvelvollisille 
7. Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden, jäsen- ja kannatajajäsenmaksujen suuruus 
8. Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja uudelle 2-vuotiskaudelle 
10. Valitaan johtokunnan muut jäsenet erovuoroisten tilalle 
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 
12. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä 
13. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 
14. Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat 
15. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistän 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle 
kokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 
16. Päätetään kokous 


Tervetuloa vuosikokoukseen! 
Voimistelu- ja urheiluseura Elise - Järvenpään johtokunta